Bezpłatne szkolenia

Gdyńskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych prowadziło bezpłatne szkolenia, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych. Co należy pod tym terminem rozumieć? Jest to kompleksowy program, mający na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych, dających uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Jednym z haseł tego szkolenia jest też: kurs językowy,  co oznacza,

Continue reading „Bezpłatne szkolenia”