Połączenia

Spawanie jest to łączenie metali lub termoplastów przez miejscowe stopienie łączonych części z dodaniem lub bez dodania spoiwa i bez stosowania docisku. Spawanie i zgrzewanie wyparło w znacznej mierze z konstrukcji elektrotechnicznej nitowanie i łączenie gwintowe. Zalety technologiczne łączenia przez spawanie lub zgrzewanie są tak duże w stosunku do zalet łączenia przez nitowanie

lub łączenia gwintowanego – klasyczne śruby, iż wpłynęły one znacznie na sposób konstruowania wszelkiego rodzaju sprzętu w kierunku przystosowania go do montażu przez spawanie lub zgrzewanie. O zaletach technologicznych konstrukcji często sądzi się według tego, czy można ją montować spawaniem lub zgrzewaniem, czy też musi być zastosowane nitowanie lub łączenie gwintowe.

W produkcji sprzętu elektrycznego w zasadzie używa się wszystkich rodzajów spawania metali, najczęściej jednak – spawania gazowego i łukowego. Spawanie termoplastów jest stosowane dość rzadko. Termoplasty w produkcji sprzętu elektrycznego zgrzewa się lub skleja. Do spawania gazowego używa się mieszaniny gazów palnych z tlenem, najczęściej acetylenu, rzadziej wodoru. Przy spawaniu łukowym źródłem ciepła jest łuk elektryczny wytworzony między spawanymi przedmiotami a elektrodą lub między elektrodami (dwiema lub więcej). Zaletami spawania łukowego jest łatwość spawania ostrych krawędzi, duża szybkość spawania i duża koncentracja ciepła. Spawanie łukowe może odbywać się przy użyciu elektrody topliwej (topiącej się podczas spawania) lub elektrody nietopliwej . (węglowej lub wolframowej). Spawanie łukowe znalazło również zastosowanie do łączenia drutów ze sobą i z końcówkami przy montażu elektrycznym. Konstrukcje mniejsze, zwłaszcza blachy, montuje się przez zgrzewanie lub na nity, szczególnie łatwe w użyciu zrywalne i rurkowe.