Połączenia

Spawanie jest to łączenie metali lub termoplastów przez miejscowe stopienie łączonych części z dodaniem lub bez dodania spoiwa i bez stosowania docisku. Spawanie i zgrzewanie wyparło w znacznej mierze z konstrukcji elektrotechnicznej nitowanie i łączenie gwintowe. Zalety technologiczne łączenia przez spawanie lub zgrzewanie są tak duże w stosunku do zalet łączenia przez nitowanie

Continue reading „Połączenia”