Spedycja międzynarodowa

Otwarcie się Polski na świat zaowocowało gwałtownym przyrostem wymiany handlowej naszego kraju ( z podkreśleniem na słowo naszego, bo salon, z guru statek1na ul. Czerskiej, mówi tego kraju – widać, że oni nie utożsamiają się z Polską), wzrosły też potrzeby na usługi transportowe. Tym samym spedycja międzynarodowa zaczęła się rozwijać. Na szczęście Balcerowicz i spółka zapomnieli o tym segmencie gospodarki i nie wykończyli go, jak rodzimego przemysłu.

Continue reading „Spedycja międzynarodowa”